Korektury


Komplexní jazyková korektura zahrnuje kontrolu překlepů, správného zalomení textu v grafických programech, opravu pravopisných, gramatických a stylistických chyb.

 

Jazykové korektury je možné provádět následujícími způsoby:

1) elektronicky - v textovém editoru (například ve Wordu pomocí aplikace Sledování změn), v textu ve formátu pdf pomocí poznámek

2) klasicky na papíře - pomocí korektorských značek

 

Korektury provádíme oběma způsoby.

 

 

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.